Strefa mieszkańca to przejrzysty serwis internetowy umożliwiający natychmiastowy dostęp do:
  • informacji o aktualnej wysokości i składnikach opłat (eksploatacja, media, fundusz remontowy),
  • informacji o stanie rozliczeń ze Wspólnotą Mieszkaniową (zaksięgowane wpłaty, ew. istniejące zaległości),